TJENESTER

Installasjon av slokkeanlegg:
Vi påtar oss installasjoner av sprinkleranlegg i alle typer bygg og har lang erfaring, de siste 10 år har Evensen Rør AS utelukkende konsentrert vår virksomhet om sprinklerinstallasjoner.
Alle våre ansatte har som minimum sertifikat i varme arbeider, truck og lift.

Vedlikehold av slokkesystemer:
For at de ulike slokkesystemer skal kunne fungere er det viktig med regelmessig vedlikehold. Vi foretar dette og dokumenterer dette overfor våre kunder.
Vi har ansatte med blått kompetansebevis.

Rutine kontroll av slokkesystemer:
Vi utfører årlig kontroll og tester som vi legger inn i databasen ESS, som Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd har utarbeidet.

Salg av materiell og tjenester:
Vi bistår rørleggerfirma og tekniske entreprenører med levering av slokkemateriell, og utfører kontroll av utførelsen av ulike slokkesystemer.